QUE É APTAE?

APTAE é a Asociación de Profesores de Técnica Alexander de España. Foi fundada en 1998 e está afiliada á asociación internacional ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies), a cal agrupa asociacións de distintos países que se adhiren aos estándares acordados.

Os seus obxectivos principais son: difundir a Técnica Alexander, velar pola calidade do seu ensino, coordinar o colectivo de profesores e velar polo cumprimento dos estatutos, do réxime interno, do código deontolóxico e da normativa de escolas de formación de profesores.