DARSE DE ALTA

Pode ser socio de APTAE toda persoa que estea en posesión do título que certifique que completou a formación de profesor de Técnica Alexander nunha escola de formación asociada a APTAE ou nunha escola asociada a unha organización recoñecida por ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies).

Tamén poderán ser membros de APTAE os estudantes en formación de calquera escola asociada a APTAE ou aquelas persoas que teñan interese pola práctica da Técnica Alexander e desexen seren membros simpatizantes.

Para darse de alta de APTAE, débese enviar un correio a secretaria@aptae.net.