INTEGRITAT COORDINACIÓ EQUILIBRI
LLEUGERESA
COMUNICACIÓ
EXPRESSIÓ
MOVIMENT
SOLTURA
LLIBERTAT
Calma
ASSOSSEGAMENT
SERENOR
SEGURETAT CONFIANÇA I
PRECISIÓ

PREGUNTES FREQÜENTS

Atès que els nostres hàbits són majoritàriament inconscients, és a dir que estan tan automatitzats que ni tan sols ens n’adonem, seria molt difícil canviar-los pel nostre compte. Cal que un professor ens guiï i ajudi a ser conscients dels nostres patrons i a reeducar la nostra percepció sensorial perquè sigui fiable. A través de les noves experiències viscudes a la classe, es va iniciant el procés de canvi, aprenentatge i autogestió.

Posar en pràctica la Tècnica Alexander no consisteix a fer exercicis, sinó a explorar i aplicar el que s’ha après a classe en qualsevol activitat quotidiana. Per norma general, una recomanació bàsica a practicar diàriament serà el “repòs conscient i constructiu”.

El nombre de classes depèn de cada cas i de l’interès de l’alumne per aprofundir en el seu procés d’aprenentatge.

No cal portar roba especial, s’aconsella roba que es faci servir normalment i que sigui prou còmoda com per no restringir el moviment.

Les classes en grup poden ser una bona introducció i un complement a les classes individuals. Proporcionen coneixements bàsics i faciliten l’intercanvi d’experiències. Però com a base d’un procés de canvi profund és imprescindible rebre classes individuals.

Cada classe sol durar entre 30 i 60 minuts en horari a convenir entre el professor i l’alumne.

Es recomana que, d’entrada, les classes siguin tan seguides com sigui possible, dues o tres a la setmana. Després solen ser un cop a la setmana. Es recomanen classes de recordatori passat un temps.

La formació per ser professor titulat de Tècnica Alexander consta de tres anys (1.600 hores lectives) a qualsevol de les escoles reconegudes per les associacions de professors. S’admeten nous alumnes a l’inici de cada trimestre. Consulta el nostre apartat Escoles de Formació a Espanya.